Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ)


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΜΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
23. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ
1. Οδηγία 2001/110 ΕΟΚ. Παράμετροι διακίνησης του μελιού στην ΕΕ (HMF, διαστάση, αγωγιμότητα, οξύτητα, ζάχαρα κ.α όρια και προϋποθέσεις). Κάθετος οδηγία, αφορά αποκλειστικά το μέλι, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να την γνωρίζει. Έχει ενσωματωθεί στον ελληνικό κώδικα τροφίμων και ποτών (άρθρο 67)
2. Οδηγία 2014/63 15-5-2014 Τροποποίηση της οδηγίας 2001/110. Η μόνη τροποποίηση αφορά τη γύρη την οποία τη θεωρεί ως φυσικό χαρ/κό στοιχείο του μελιού και όχι συστατικό.
3. Reviced Codex Alimentarius for honey 12-rev.2 (2001). Παράμετροι διακίνησης του μελιού σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ).
4. Καν. 852/2004. Υγιεινή Τροφίμων, Συσκευαστήρια τροφίμων. Κατ’ εξαίρεση παρέχει το δικαίωμα στο μικρό μελισσοκόμο να διακινεί μικρή ποσότητα σε περιορισμένη αγορά σε συσκευαστήριο για πρωτογενή προϊόντα.
5. ΦΕΚ 466Εθνική εφαρμογή της εξαίρεσης του Καν. 852/2004 για το μικρό μελισσοκόμο. Επιτρέπει μέχρι 10 κιλά εντός περιφερειακής ενότητας σε εγκεκριμένο συσκευαστήριο (ουσιαστικά αναιρεί την εξαίρεση που δίνει ο 852 και αφαιρεί το δικαίωμα από το μελισσοκόμο να συσκευάζει πρωτογενές προιόν.
6. Απόφαση ΑΧΣ 127/2004 Ταυτοποίηση 8 αμιγών κατηγοριών ελληνικού μελιού (πευκόμελο, ελάτης, καστανιάς, θυμαριού, πορτοκαλιάς, ερείκης , βαμβάκι, ηλίανθος). Εντάχθηκε στο άρθρο 67α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
7. Απόφαση 183/2011 (ΦΕΚ 19 13-1-2012).Υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας τρύγου των εισαγόμενων μελιών . Όλα τα εισαγόμενα μέλια πρέπει να αναγράφουν τη χώρα τρύγου
8. ΑπόφασηΑΧΣ 148/2015 Αναίρεση της απόφασης για τη χώρα τρύγου. Μόνο τα εισαγόμενα μέλια τα οποία συσκευάζονται στην Ελλάδα έχουν την υποχρέωση αναγραφής της χώρας τρύγου.
9. Ν.4177/2013Ρύθμιση της αγοράς των προϊόντων
10. Καν. 1169/2001. Πληροφορίες για την συσκευασία τροφίμων. Δίνει όλες τις πληροφορίες για τις ετικέτες των τροφίμων συμπεριλαμβανομένου και του μελιού
11. Οδηγία 2008/27-8-08 Θέσπιση κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων.
12. Απόφαση ΑΧΣ 366 ( ΦΕΚ 597/Β/97, Κ.Τ.Π. άρθρο 67, παρ.3,11,4β) Στην εμπορική ονομασία των προϊόντων αμυλοσιροπίου (γλυκαντικές ύλες), απαγορεύεται να αναγράφεται η λέξη ΜΕΛΙ ή να περιέχεται ρίζα από τον όρο ΜΕΛΙ ή να υπάρχουν ενδείξεις, εικόνες ή σύμβολα που παραπλανούν τον καταναλωτή. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να τοποθετούνται στο ράφι πώλησης με τις μαρμελάδες και τα σιρόπια ζαχαροπλαστικής και όχι με το μέλι. Θα πρέπει να αναγράφεται η σωστή ονομασία τους.
13. Κώδικας Τροφίμων και ποτών άρθρο 67 και 67α : Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2001/110ΕΟΚ και τις Εθνικές αποφάσεις για το μέλι.
14. Αγορανομική διάταξη 14/89/7-5-2007. Μαζί με την οδηγία 2001/110 δίνουν τις απαραίτητες και βασικές πληροφορίες για την συσκευασία μελιού, την αναγραφή των ενδείξεων, στην ετικέτα και στις πινακίδες και τα τιμολόγια των λιανοπωλητών και τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων μελιού.
15. ΠΕΔ–Α–έκδοση 1η . Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων στο Μέλι-Τρόφιμο συσσιτίου
ΑΝΕΚΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
  1. Καν. 37/3010 ΕΕ Ανώτατα όρια καταλοίπων στο μέλι amitraz (<200 μg/Kg), , coumaphos (<100 μg/kg). Για τα fluvalinate , flumethrin Οξαλικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, θυμόλη δεν απαιτεί καθορισμός ανωτάτων ορίων.
  2. Καν. 396/2005. Ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα φυτικής και ζωϊκής προέλευσης. Υπολείμματα στο μέλι από το περιβάλλον. Στις περισσότερες των περιπτώσεων <10 μg/kg
  3. Καν. 466/2001 8-3-2001 Μέγιστες ανεκτές συγκεντρώσεις ( MRLs) σε φυτικά και ζωϊκά προϊόντα
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ (ΠΟΠ/ΠΓΕ)
1. Καν. (ΕΚ). 510/2006: Βασικός Κανονισμός. Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και των Ονομασιών Προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΠΟΠ). Η ποιότητα ή τα χαρ/κά οφείλονται στο γεωγραφικό περιβάλλον (ΠΟΠ). Η ποιότητα ή τα χαρ/κά δεν σχετίζονται στενά με στο γεωγραφικό περιβάλλον (ΠΓΕ). Περιλαμβάνει την αίτηση καταχώρισης, το ενιαίο έγγραφο, τς προδιαγραφές του προϊόντος
2. Καν 1898/2006 .Εφαρμοστικός κανονισμός. απαραίτητες προϋποθέσεις για υποβολή φακέλου ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι το προϊόν να είναι ήδη γνωστό, να έχει φήμη και να είναι περιζήτητο, να έχει ιδιότυπα χαρακτηριστικά που να το διακρίνουν από ομοειδή μέλια άλλων περιοχών. Η ιδιοτυπία του να οφείλεται αποκλειστικά (ΠΟΠ) ή εν μέρει στο γεωγραφικό περιβάλλον (ΠΓΕ). Για να επιτευχθούν οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις μελιών, να εντοπιστούν οι χαρακτηριστικοί παράμετροι ΠΟΠ, και να συγγραφή φάκελος σύμφωνα με τον Καν. 1151/2012 ΕΕ (Αίτηση, Ενιαίο έγγραφο, Προδιαγραφές)
3. 1151-12 Τροποποίηση του 510/2012
4. Καν. 628/2008 Τροποποίηση του καν. 1898/2006σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων
5. ΚΥΑ 261611/2007, ΚΥΑ 290398/2008. Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Καν. 510 και 1898.
6. Καν. 509/2006 Αφορά γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
  1. Καν (ΕΚ). 1924/2006 ΕΕ /20-12-2008 Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (μέλι και άλλα προϊόντα κυψέλης). Δεν μπορεί να αναγράφονται ισχυρισμοί υγείας στα τρόφιμα συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων κυψέλης) για οποιανδήποτε θεραπευτική δράση εάν δεν εγκριθεί πρώτα από την EFSA
  2. EFSA. Επιστημονική άποψη για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας σχετικά με την πρόπολη, αναφορικά με τον καν. 1924/2006. Προϊόν πρόπολη ID 1242, 1245, 1246, 1247, 1248, 3184) φλαβονοειδή πρόπολης ID 1244, 1644, 1645, 3526, 3527, 3798, 3799. To αίτημα απορρίφθηκε.
  3. EFSA. Επιστημονική άποψη για τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας σχετικά με το βασιλικό πολτό ID 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1326, 1328, 1329, 1982, 4696, 4697. To αίτημα απορρίφθηκε
  4. Καν.1169/2011 άρθρο 30 & Παράρτημα VII) Η διατροφική Δήλωση για στο μέλι δεν είναι υποχρεωτική, γιατί στο προϊόν περιέχεται μόνο μια κατηγορία συστατικών. Στην περίπτωση που εθελοντικά αναγραφή η διατροφική δήλωση, θα πρέπει να ακολουθήσει τις διατάξεις του Καν. 1169/2011 (άρθρο 30 & Παράρτημα VII)
Η τελευταία ανάρτηση αφορά τη διακίνηση βασιλισσών και μελισσών στην ΕΕ, θα γίνει σε δύο ημέρες 2/3/2022

 

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas