Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ)

 


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

1. Καν. 834/2007 ΕΕ Βιολογική Γεωργία (γενικός). Δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. στη μελισσοκομία αλλά σε γενικότητες
2. Καν. 889/2008 05/9/2008 ΕΕ Βιολογική Γεωργία Εφαρμοστικός. Κυρίως τα άρθρα 13, 25, 38, 41 ,44. Τα μελίσσια τοποθετούνται σε περιοχή σε ακτίνα 3 χλμ της οποίας υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες, αυτοφυή βλάστηση ή μη εντατικές καλλιέργειες. Φυσικό υλικό κατασκευής των κυψελών. Χρησιμοποιούνται μόνο φιλικά θεραπευτικά μέσα όπως οξαλικό, θυμόλη, γαλακτικό, μυρμηκικό, μενθόλη, οξικό ευκαλυπτόλη, καμφορά. Τροφοδότηση με βιολογικό μέλι, βιολογική ζάχαρη, ή βιολογικό σιρόπι μόνο όταν απειλείται η επιβίωση των μελισσιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών . Χρόνος μετατροπής των κηρηθρών με βιολογικές 12 μήνες. Απαγορεύεται η κοπή των φτερών της βασίλισσας. Πιστοποίηση από εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποίησης. Δυνατότητα στο μελισσοκόμο να διατηρεί βιολογικά και μη βιολογικά μελίσσια στην ίδια εκμετάλλευση (άρθρο 41)
3. Καν. 2018/848 ΕΕ 03-05-2018 Νέος Κανονισμός Βιολογικής Γεωργίας, καταργεί τον Καν. 834/2007. Άρθρο 41 Μελισσοκομία -δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ουσιαστικές διαφορές από τον 889/2008.
4. Διεθνή στάνταρ Βιοδυναμικής Μελισσοκομίας (Standards Demeter Biodynamic Beekeeping) : Χρόνος αναμονής για πλήρη ένταξη 3 χρόνια. Την πρώτη χρονιά, αντικατάσταση 30% των κηρηθρών της γονοφωλιάς με ελεύθερο κτίσιμο και το υπόλοιπο 70% τις επόμενες δύο χρονιές. Εάν οι κηρήθρες είναι απαλλαγμένες από υπολείμματα φαρμάκων, δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν.
 Η γονοφωλιά είναι βαθύτερη ώστε να είναι ενιαία (διαστάσεις 350 Χ 350 mm) με 10 ή 12 πλαίσια. Ελεύθερο κτίσιμο της γονοφωλιάς με φυσικές κηρήθρες στο μελιτοθάλαμο επιτρέπεται η χρήση φύλλων κηρήθρας Απαγορεύεται το βασιλικό διάφραγμα με εξαίρεση την περίοδο μετατροπής. Το κερί δεν ανακυκλώνεται. Δεν επιτρέπονται η καταστολή της σμηνουργίας η τεχνική βασιλοτροφία και εμβολιασμός, η τεχνητή σπερματέγχυση, η κοπή των φτερών των βασιλισσών, οι συνενώσεις και η συστηματική αντικατάσταση των βασιλισσών. Επιτρέπονται παραφυάδες από μελίσσια που ετοιμάζονται να σμηνουργήσουν, αντικατάσταση βασίλισσας μέσω της φυσικής σμηνουργίας. Όσο αφορά το μέλι. απαγορεύεται η θέρμανση σε θερ/σίες >35° C . Απαγορεύεται επίσης η ρευστοποίηση κρυσταλλωμένου μελιού. Δεν επιτρέπεται το φίλτρο πίεσης. Δεν τοποθετούνται στο ίδιο ράφι με τα συμβατικά. Ο μελισσοκόμος δεν μπορεί να πουλήσει ταυτόχρονα μέλι συμβατικής, βιολογικής και βιοδυναμικής μελισσοκομίας . Το μέλι πρέπει να έχει υγρασία <18%, HMF <10 mg/kg, Ινβερτάση >64 uints και δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτες ανεκτές συγκεντρώσεις φαρμάκων
5. Οδηγία 28/2004 Πληροφορίες για τη κυκλοφορία και χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων στα οποία ανήκουν και τα μελισσοκομικά. Κτηνιατρικό φάρμακο είναι κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών η οποία χαρακτηρίζεται ότι έχει θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ζώων. Κανένα κτηνιατρικό φάρμακο δεν μπορεί να διατίθεται στην ΕΕ χωρίς τη χορήγηση σχετικής άδειας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνος για τη διάθεση του φαρμάκου στην αγορά. Οταν σε ένα κράτος μέλος δεν υπάρχουν εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα για μια πάθηση που πλήττει ζώα παραγωγής τροφίμων, κατ' εξαίρεση, ο αρμόδιος κτηνίατρος μπορεί, υπό την άμεση προσωπική του ευθύνη, να χορηγήσει α) ένα κτηνιατρικό φάρμακο εγκεκριμένο για χρήση σε ζώα άλλου είδους, ή ένα εγκεκριμένο φάρμακο για ανθρώπινη χρήση. Στα κτηνιατρικά γενόσημα φάρμακα δίνεται άδεια κυκλοφορίας όταν παρέλθουν 13 έτη από την κυκλοφορία του προϊόντος αναφοράς.
6. Καν.726/2004/31-03-2004. Θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα (άρθρο 30) που προορίζονται για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση ΕΟΦ. Πριν δοθεί άδεια εξετάζεται από Επιτροπή κατά πόσο ο παρασκευαστής κτηνιατρικού φαρμάκου είναι ικανός να παρασκευάζει το εν λόγω φάρμακο ή και να εκτελέσει τους αναγκαίους ελέγχους
Σημείωση Θρασυβούλου Προσοχή σε όσους παρασκευάζουν και εμπορεύονται μελισσοφάρμακα με ταινίες οξαλικού ή αμιτραζ ή οποιαδήποτε άλλης ουσίας για θεραπευτική δράση εναντίον κάποιας ασθένειας των μελισσών. Διαβάστε με προσοχή τον κανονισμό 726 καθώς επίσης την οδηγία 28/2004
Η επόμενη ανάρτηση σε δυο ημέρες και αφορά τη νομοθεσία στο μέλι και τα άλλα προϊόντα κυψέλης.

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas