Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ


Συνολικά 14 μελισσοκομικοί φορείς απέστειλαν από κοινού  έγγραφο στο ΥπΑΑΤ όπου εντοπίζουν τα σημεία του Μητρώου που θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να γίνει λειτουργικό, αποτελεσματικό και δίκαιο για το μελισσοκόμο. Το έγγραφο των φορέων καταλήγει στις παρακάτω προτάσεις:

 
1. Ο ορισμός της κυψέλης και ο χρόνος δήλωσής τους να είναι σύμφωνος  με εκείνον που δίνεται στον Καν. 1366/2015 ΕΕ (άρθρο 2, σημεία α, γ, και δ) βάσει του οποίου η χώρα λαμβάνει τις  επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


2. Να εφαρμοστεί ορθά η εξαίρεση του Κανονισμού  Καν. 852/2004 για τη διάθεση μικρών ποσοτήτων μελιού σε μικρή αγορά χωρίς την υποχρέωση της εγκεκριμένης και καταχωρημένης εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 4 της απόφασης 144/15067, να καταρτιστούν Εθνικά μέτρα για την κατασκευή, τη διαρρύθμιση και τον εξοπλισμό των συσκευαστηρίων και να καταρτιστεί οδηγός υγιεινής για τα μικρά συσκευαστήρια συσκευασίας μελιού. Παράλληλα θα πρέπει να επανεξεταστεί η έννοια της μικρής ποσότητας (1200 kg/ετησίως) και της μικρής αγοράς (περιφερειακή ενότητα) όπως έχει οριστεί.


3. Η εγγραφή των εκπαιδευτικών  ή ερευνητικών  ιδρυμάτων ή ινστιτούτων της χώρας να μην είναι υποχρεωτική και να μην υπάρχουν κυρώσεις στις περιπτώσεις  μη δήλωσης. 


4. Να αποσυρθεί από την απόφαση ολόκληρο το άρθρο 5, καθόσον ότι περιγράφει αποτελεί κεκτημένα δικαιώματα του μελισσοκόμου και δεν απορρέουν από το ηλεκτρονικό μητρώο. Ίσως να πρέπει νομικά να διερευνηθεί κατά πόσο η στέρηση μεταφοράς μελισσών και πώληση των προϊόντων του μελισσοκόμου, αποτελεί πρακτικά καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματος της εργασίας κατά το άρθρο 22 του συντάγματος.

 
5. Το διοικητικό πρόστιμο να παραμείνει, αλλά μη συμμορφώσεις όπως, λάθη στην διαδικασία αίτησης εγγραφής, μη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, διαφορές μεταξύ κατεχόμενων και δηλωθέντων κυψελών, μη έγκαιρη πυροσφράγιση, να μην επισείουν ποινή στέρησης των δικαιωμάτων του μελισσοκόμου.


6. Στο Μητρώο τα στοιχεία για την ποσότητα του μελιού ή/και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων που παραγάγει ο μελισσοκόμος να δηλώνονται έως 31 Δεκεμβρίου.

 
7. Οι αυξομειώσεις του αριθμού των κυψελών να γίνεται εφάπαξ από 1η Σεπτ. έως 31 Δεκεμβρίου. Η υποχρέωση δήλωσης της μεταβολής εντός 15 ημερών είναι πρακτικά ανεφάρμοστη νοουμένου του ότι η αυξομείωση των μελισσιών γίνεται σταδιακά στην διάρκεια του έτους.


8. Να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του μελισσοκόμου οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 1, 2 και  3. Από τους φορείς της παρ. 4,  να έχει πρόσβαση η Ελληνική Αστυνομία σε ειδικές περιπτώσεις. Το ΥπΑΑΤ μπορεί να δίνει γενικά στατιστικά στοιχεία σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα όχι όμως προσωπικά δεδομένα μελισσοκόμων


9. Η δήλωση ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μελισσοκόμου γίνεται αποκλειστικά για την τήρηση του Μητρώου και ότι τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, θα πρέπει να γίνεται από το ΥπΑΑΤ στον μελισσοκόμο και όχι  από τον μελισσοκόμο στο ΥπΑΑΤ


10. Να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αφεσμών που θα συλλάβει ο μελισσοκόμος  σε μια χρονιά. Εάν δηλωθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός αφεσμών ο οποίος δεν θα δικαιολογείται από τον αριθμό μελισσιών να ελέγχεται.

 
11. Στο Μητρώο να αναφέρεται ότι οι ΔΑΟΚ αποδέχονται ή απορρίπτουν ή ζητούν επιπρόσθετα τεκμήρια για την μεταβολή του αριθμού των κυψελών. Η αιτιολόγηση απαιτείται μόνο για την απόρριψη με δικαίωμα ένστασης από τον μελισσοκόμο.


12. Η έννοια της παραφυάδας και κάθε σχετικό εδάφιο με αυτήν να αφαιρεθεί καθόσον δεν υπάρχει στον ορισμό που δίνεται στον Καν. 1366/2005 της ΕΕ. Η ανάπτυξή της παραφυάδας είναι δυναμική και τα όρια μεταξύ παραφυάδας 3-4 πλαισίων και μελισσιού 5 πλαισίων ουσιαστικά ανύπαρκτα.


13. Να αναφερθεί στο μητρώο ότι το επιπρόσθετο κόστος των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και των μετακινήσεων των υπαλλήλων των ΔΑΟΚ δεν θα βαραίνουν το μελισσοκόμο είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσα από τις επιδοτήσεις της ΕΕ.


14. Οι έλεγχοι στον μελισσοκόμο να γίνονται προγραμματισμένα και μετά από συνεννόηση με τον μελισσοκόμο. Έκτακτοι έλεγχοι να γίνονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν καταγγελίες από μελισσοκομικούς συλλόγους ή βάσιμες υποψίες για βαριά παραπτώματα όπως κλοπές μελισσιών, διακίνηση εισαγόμενων προϊόντων και παραπλανητικών πληροφοριών που βλάπτουν τον κλάδο.


15. Οι έλεγχοι από τις ΔΑΟΚ να γίνονται δειγματοληπτικά και όχι στο 100% των μελισσοκόμων ετήσια.

 
16. Τα μελίσσια της χώρας θα πρέπει να δηλώνονται από το 1 σμήνος και όχι από τα 5 και πάνω. Ακόμη και τα μελίσσια των χομπιστών μελισσοκόμων μπορεί να έχουν μολυσματικές ασθένειες (σκαθάρι της κυψέλης κ.λπ.) και σε πιθανές περιπτώσεις μολυσματικών μελισσοκομικών κρίσεων να επιβάλλεται να ενημερωθούν οι κάτοχοι για θεραπείες ή και θανατώσεις. Τόσο για ρεαλιστικούς λόγους αλλά και λόγους ελάφρυνσης της διοικητικής εργασίας στις ΔΑΟΚ, να πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο υπομητρώο για τους κατόχους έως 5 μελισσιών, αλλά η καταγραφή τους κρίνεται απαραίτητη.

 
17. Το Μητρώο να αντιμετωπίσει το μελισσοκόμο  ως προστάτη της ελληνικής φύσης λόγω του επαγγέλματός του, παραγωγό πρωτογενών άριστων προϊόντων που απαιτούν προστασία. Ο μελισσοκόμος είναι αυτός που επιθυμεί να περιοριστεί η νοθεία και οι ελληνοποιήσεις  γι’ αυτό η πολιτεία θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί του για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και όχι να τον στοχοποιεί. 


18. Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, τα εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να έχουν μόνιμο συμβουλευτικό λόγο και ρόλο σε όποιες αποφάσεις χρειάζεται να πάρει το ΥΠΑΑΤ περί μελισσοκομικών θεμάτων που άπτονται επιστημονικού ελέγχου ή ορθής άσκησης της μελισσοκομικής πρακτικής. 

Andreas Thrasyvoulou

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas