Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ)


Ουσίες οι οποίες εμφανίζονται στο μέλι, σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις από τις επεμβάσεις του μελισσοκόμου, το περιβάλλον αλλά και τα φυτά, και το καθιστούν μη κανονικό και νοθευμένο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων εν αγνοία του μελισσοκόμου.
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
 
Εξωγενή ζάχαρα λόγω τροφοδοτησης: Το καλαμοζάχαρο ανιχνεύεται ως νοθεία όταν >1%. Η ζάχαρη από τεύτλα, ρύζι και άλλα όταν >10%.
Ενζυμο ινβερτάση (β- φρουκτοφουρανοσιδάση): Χρησιμοποιείται για την ινβερτοποίηση του σιροπιού. Ένδειξη νοθείας >20 units/ kg.
Γλυκερόλη: Ανώριμο μέλι ζυμώνεται, ξινίζει, παράγεται γλυκερόλη. Φυσική διακύμανση στο μέλι από 50 έως 300 mg/kg. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ένδειξη ξινίσματος.
Φαινυλακεταλδεύδη: Χρησιμοποιείται ως απωθητικό των μελισσών στο τρύγο. Προτάθηκε ως ανεκτό όριο τα 5 mg/kg. Υπάρχει σε φυσικές συγκεντρώσεις στο μέλι, ιδιαίτερα πλούσια τα αρωματικά μέλια θυμαριού και λεβάντας, ενίοτε ξεπερνούν το όριο.
Μαννόζη: Ένδειξη νοθείας από ινβερτοποιημένα σιρόπια ή επεξεργασίας του μελιού μέσω φίλτρου ρητίνης. Όριο γερμανικών εργαστηρίων ανθόμελα 400 mg/kg. Στα μέλια μελιτώματος οι συγκεντρώσεις από 300-900 mg/kg ίσως και περισσότερο. Μέλι μελιτώματος που διατίθεται ως ανθόμελο κινδυνεύει να απορριφτεί λόγω μαννόζης.
 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 
Glyphosate: Υπολείμματα στο μέλι από την χρήση του ζιζανιοκτόνου ROUNDUP, ανώτερα όρια τα 50 μg/kg. Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.
 
Αλκαλοειδή πυρρολιζιδίνης (PΑs): Είναι φυσικές ουσίες που εκκρίνουν τα φυτά για να αμυνθούν εναντίον των εχθρών τους. Μεταφέρονται στο νέκταρ και στη γύρη σε συγκεντρώσεις απαγορευτικές για ανθρώπινη κατανάλωση. Η ημερήσια αποδεκτή κατανάλωση (ADI) είναι 0,007 μg/kg σωματικού βάρους/ημέρα. Στην Γερμανία τα ιδιωτικά εργαστήρια καθόρισαν ανώτερο όριο στο μέλι τα 20 μg/Kg. Η ΕΕ με το Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2040/ 11-12-2020 έθεσε όρια για την γύρη τα 500 μg/kg (ισχύουν από 1/6/22). Σε ελληνικά μέλια βρέθηκαν τα οξείδιά του heliotrine από 1 έως 170 μg/kg και τα οξείδιά του europine από 1 ως 585 μg/kg. Το πλέον γνωστά φυτά στην Ελλάδα που πιθανόν να είναι αιτία εμφάνισης PΑs στο μέλι είναι η Αγριοσουσαμιά ή Ηλιοτρόπιο η Κατσουνόχορτο (Κύπρος),(Heliotropium europa), το Βοράγινο ή μπουράντζα (Borago officinalis), το βοϊδόγλωσσο (Εchium spp) και το Σενέκιο (Senecio spp).
Αντιβιοτικά από ζιζανιοκτόνο: Προσοχή πιθανόν το μέλι να βρεθεί με υπολείμματα σουλφοναμίδης από την διάσπαση στον αγρό του ζιζανιοκτόνου Asulamσε συγκεντρώσεις από 5-70 μg/kg.
Grayanotoxins (ανδρομεδοτοξίνη). Τοξικές ουσίες από Ροδόδενδρα κυρίως στον Πόντο (Ποντιακή Αζαλέα). Διαβάστε σχετικά με το Παλαλόν μέλ ή το μαινόμενο μέλι. Το ελληνικό μέλι ερείκης δεν περιέχει τις συγκεκριμένες ουσίες.
 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ
 
Μετρονιδιαζόλη: δραστική ουσία των σκευασμάτων NOZEMAT και NOZEMAPOL. Μαζί με την χλωρομφαινικόλη κατατάσσονται στο παράρτημα. ΙV του Καν. 37/2010, δηλαδή τα επικίνδυνα αντιβιοτικά για την ανθρώπινη υγεία, για τα οποία δεν καθορίζονται επιτρεπτά όρια στο μέλι. Ανιχνεύεται στα 0,1 μg/kg. Βρέθηκε πρόσφατα σε εμπορικά ελληνικά μέλια.
Nιτροφουράνια: Αντιβιοτικά στα σκευάσματα Biosit και Everset εν δυνάμει καρκινογόνα. Στο μέλι διασπάται και δίνει μεταβολίτες. Όριο <1 μg/kg.
Δικυκλοεξυλαμίνη: Σταθεροποιητής της δ.ο. του αντιβιοτικού Φουμιντιλ. Δεν διασπάται παραμένει στο μέλι. Επικίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή.
Ναφθαλίνη: Προέρχεται από ναφθαλίνη που χρησιμοποιήθηκε για τη συντήρηση κηρηθρών στην αποθήκη. Άτομα που στερούνται του ενζύμου αφυδρογονάση της 6–φωσφορικής γλυκόζης κινδυνεύουν από αιμολυτική αναιμία (κυαμισμός).
 
ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΘΕΙΑ
 
Καραμελόχρωμα: Η προσθήκη στο μέλι καραμελοχρώματος, ανιχνεύεται από την παρουσία του 4 μεθυλο-ιμιδαζόλιο (4-MEI) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το 4-ΜΕΙ πιθανόν να βρεθεί και σε μικρές συγκεντρώσεις στο μέλι παραγωγού το οποίο δέχτηκε θέρμανση. Προκύπτει από την αντίδραση της γλυκόζης με αμινοξέα σε υδατικά διαλείμματα. Το θέμα διερευνάται.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΟΣΦΑΙΡΑΣ )

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - Τ- ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΚΟΥΜΑΦΟΣ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - AMITRAZ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΜΥΡΜΗΚΙΚΟ Ή ΦΟΡΜΙΚΟ ΟΞΥ (M.O.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΘΥΜΟΛΗ).

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ Ο.Ο.)

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )meu ip
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )meu ip
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )meu ip

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )meu ip
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΦΛΟΥΜΕΘΡΙΝ (FLUMETHRIN) )meu ip

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas