Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΒΑΡΡΟΑ - ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ Ο.Ο.)


Ο κ.Ανδρέας Θρασυβούλου έγραψε τα παρακάτω στο προσωπικό του λογαριασμό του Facebook:

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά με Υγεία σ’ όλους.

Κάθε χρόνο, στην αρχή του έτους, σημειώνω στο προσωπικό μου ημερολόγιο τις κυριότερες μελισσοκομικές πληροφορίες που θέλω να θυμάμαι και στο τέλος της χρονιάς συμπληρώνω τις καινούργιες που επισήμανα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μ’ αυτό τον τρόπο έχω πάντα συγκεντρωμένες και ενημερωμένες τις  βασικές πληροφορίες  τις οποίες πιστεύω  ότι ο μελισσοκόμος θα πρέπει να  γνωρίζει αλλά και να τις έχει καθημερινό σύμβουλο για την δουλειά του. Αποφάσισα να μοιραστώ τις βασικές αυτές πληροφορίες μαζί σας,  πιστεύοντας ότι σε κάποιους θα φανούν χρήσιμες στην οργάνωσή τους. Η ανάρτηση θα γίνει σε συνέχειες μέχρι να ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα, μελισσοτοξικότητα και ασφάλεια  των θεραπευτικών επεμβάσεων ενάντια του βαρρόα, της νοσεμίασης  της  ασκόσφαιρας και της αμερικάνικης σηψιγονίας, την υγιεινή του μελιού και της γύρης, τις τροφοδοτήσεις, τις δηλητηριάσεις μελισσών και τη σχετική με τον κλάδο νομοθεσία.

ΒΑΡΡΟΑ
1. ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ (Ο.Ο.)
ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
α) Ενστάλαξη Φθινόπωρο 60 έως 80 g. Ο.Ο. + 1L νερό +1 Κg ζάχαρη (1700 ml σιρόπι). Μια επέμβαση σε μελίσσια χωρίς γόνο. Σε κάθε διάδρομο μέλισσας ενστάλαξη 5 ml. Αποτελεσματικότητα 80,4-96,3%. Τα 80 g Ο.Ο. και οι διπλές επεμβάσεις δημιουργούν αδύνατα μελίσσια και μικρότερη ανάπτυξη την Άνοιξη.
β) Εξάχνωση συσκευή Varrox: 1 g σε δεκάρι και 2 g σε εικοσάρι μελίσσι. Σύγχρονες συσκευές εξάχνωσης (Varrolet, Vaporizer Oxavar, Varrokill Pro, Varroa Pistol, Vm Vaporizer, oxalica κ.ά): 2 g σε 10άρι, 4 γρ σε 20άρι. Μελίσσια χωρίς γόνο 2 επεμβάσεις, με γόνο 4-6 επεμβάσεις/5 ημέρες 30-40” ανάλογα με την έκταση του γόνου και τον βαθμό προσβολής. Αποτελεσματικότητα 80-99%. Η εξάχνωση του O.Ο. ξεκινά στους 157.2ο C και ολοκληρώνεται 188.9ο C. Ιδιαίτερη επικίνδυνη μέθοδος για το χρήστη απαιτούνται αυστηρά μέτρα προστασίας. Το μέγιστο ανεκτό όριο έκθεσης ενός ατόμου στο Ο.Ο. είναι 1 mg/m3 .
γ) Με διαβροχή 3% Ο.Α. σε νερό. Από 2,5 – 4 ml διαλύματος συνήθως ανά πλευρά κηρήθρας, μέχρι συνολικό 50-80 ml/10άρι μελίσσι. 4 επεμβάσεις ανά 7 ημέρες. Αποτελ. Φθινόπωρο 94%, Άνοιξη 73%. Αρνητική επίδραση στο πληθυσμό, γόνο και αποδόσεις. Απώλειες 20% βασιλισσών 3-4 μήνες μετά την επέμβαση.
δ) Ψεκασμός με 5 g Ο.Ο./L νερό (0,5%), 25 ml /πλαίσιο. Μάιο 5 επεμβάσεις. Αποτελεσματικότητα 98-99%, ανεκτό από τις μέλισσες. Ψεκασμός Ο.Ο. με 10-20 g/L νερό (1-2%) θανατώνονται μέλισσες. Μόνο τρεις επαναλήψεις όταν οι θερ/σίες είναι χαμηλές και οι μέλισσες δεν μπορούν να πετάξουν για να καθαρίσουν. Τον Οκτώβριο 1-2 επεμβάσεις. Ψεκασμός με ΟΟ 0,5% στο σιρόπι είναι τοξικό για τις μέλισσες.
ε) Νεφελοποιητή: Δημοσιευμένη εργασία: 15 g O.Ο.+100 ml αιθανόλη +10 g Θυμολη Συνταγή μελισσοκόμου: 230 g Ο.Ο.+300 ml παραφινέλαιο +700 ml νερό.
στ)Ο.Ο. και γλυκερίνη: ΑΠΘ: Γλυκερίνη 130 ml+O.Ο. 60 g+ 100 ml νερό, Αργεντινής: Γλυκερίνης 100 ml +Ο.Ο. 50 g, Randy Oliver: Γλυκερίνη 25 ml + O.O. 25 g. Αποτελεσματικότητα >95% . Εφαρμογή και σε υψηλές θερ/σίες σε μελίσσια με γόνο.
ζ) Συνεργιστική δράση Ο.Ο. και θυμόλης: Ο.Ο. 5 g +1,2 g Θυμόλη/L νερό. Ενστάλαξη 15-25 ml/πλαίσιο (1-2 επεμβάσεις). Αποτελεσματικότητα : Φθινόπωρο 97-99%, Άνοιξη 77%. Στο σιρόπι έχει μικρή αποτελεσματικότητα.
 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΡΡΟΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Bαρρόα: Μέση θανατηφόρος συγκέντρωσης (LD50) = 5,12 (3,47-7,0) μg /βαρρόα
Μέλισσες. LD50= 446-737 μg/μέλισσα. Η Συγκέντρωση Ο.Ο. που δεν προκαλεί πρόβλημα (NOEL)= 400 μg/μέλισσα. Η χαμηλότερη συγκέντρωση Ο.Ο. που προκαλεί πρόβλημα (LOEL) = 600 μg/μέλισσα
 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΙ
Σύμφωνα με τον Καν. 37/2010 δεν απαιτείται καθορισμός ανεκτών συγκεντρώσεων στο μέλι. Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 900 mg/kg ανιχνεύονται οργανοληπτικά, θεωρούνται ξένες στη σύσταση του μελιού και εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της οδηγίας 2001/110ΕΚ. Με τις μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους εφαρμογής, τα υπολείμματα Ο.Ο. στο μέλι δεν ξεπέρασαν την φυσική περιεκτικότητα που βρίσκεται στα μέλια (200 mg/kg). H ημερήσια αποδεκτή συγκέντρωση Ο.Ο (ADI)=0,89 mg/Kg σωματικoύ βάρους.
Φυσικό συστατικό του μελιού από 3,3 έως 760 mg/kg. Τα μέλια μελιτώματος=38-119 mg/kg, ανθόμελα= 8-51 mg/kg, ερείκης= 48-151 mg/kg και γενικά τα περισσότερα μέλια <200 mg/kg. Δεν συσσωρεύεται στο κερί. Οι θεραπευτικές επεμβάσεις να ολοκληρώνονται τουλάχιστο 10 ημέρες πριν από τον τρύγο.
Η επόμενη ανάρτηση αφορά τη θυμόλη και θα γίνει σε δύο ημέρες.

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas