Translate - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ

SLIDESHOW / ZAKYNTHOS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ)


 Η ανάρτηση αυτή αποτελεί τη τελευταία της σειράς «Οργάνωση Μελισσοκόμων. Νομοθετικό πλαίσιο». Όσοι παρακολούθησαν τις αναρτήσεις πιστεύω να συνειδητοποίησαν ότι η μελισσοκομία παράλληλα με τη θεωρία και την πράξη αποτελεί επίσης ένα σύνολο κανόνων, ορισμών και ορίων που τη διέπει και που βάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινείται ο μελισσοκόμος ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί σοβαρά με τον κλάδο. Περιγράφει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται αλλά και τα δικαιώματα και την προστασία των συμφερόντων των μελισσοκόμων. Οι πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί μετά από προσωπική προσπάθεια και αποτελούν γνώση που πρέπει να μοιράζεται και να διαχέεται ελεύθερα. Καλή οργάνωση.

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΈΝΩΣΗ
1. Επιτροπή Ε.Ε. 1012727/24-02-2017. Τονίζεται η αναγκαιότητα συνεργασίας ελεγκτών στα τελωνεία, κτηνιατρικών υπηρεσιών, εξειδικευμένων ερευνητικών εργαστηρίων, μελισσοκόμων και εισαγωγέων ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων προστασίας των μελισσών από εξωγενής προσβολές. Υποχρεωτική δήλωση της ΑΣΓ και ΕΣΓ. Η αρμόδια αρχή επιθεωρεί και ελέγξει σε ακτίνα 3 χλμ από τα άρρωστα με ΑΣΓ μελίσσια, καίει ή θεραπεύει τα προσβεβλημένα.
2. Καν. 1044/2013/25-10-2013. Εκτελεστικός. Δίνονται υποδείγματα κτηνιατρικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύουν τις αποστολές βασιλισσών μελισσών και αγριομελισσών (βομβίνων)
3. Οδηγίας 90/425/ΕΚ ,Αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους στο ενδοκοινοτικό εμπόριο τόσο στον τόπο προέλευσης, όσο και στον τόπο προορισμού
4. ΟΔΗΓΙΑ 92/65/ΕΟΚ/ 13-6-1992. Μετακίνηση μελισσών και βασιλισσών ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ. Το εμπόριο μελισσών μόνον εφόσον: α) προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω εμφάνισης ΑΣΓ. β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με υπόδειγμα του καν 1044/2013.
5. Π.Δ. 184/96 ( ΦΕΚ 137/ΤΑ/ 3/7/1996). Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων. Επιτρέπεται το εμπόριο μελισσών μόνον εφόσον προέρχονται από ζώνη για την οποία δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω εμφάνισης κρουσμάτων Αμερι κάνικης Σηψιγονίας (ΑΣΓ). Όλες οι κυψέλες που βρίσκονται σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων ελέγχονται από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή και όλες οι μολυσμένες κυψέλες καίγονται Η ΑΣΓ νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης
6. Καν. 206/2010 ΕΕ. Μετακίνηση μελισσών στην ΕΕ από τρίτες χώρες..-Επιτρέπεται να εισαχθούν στην ΕΕ μέλισσες μόνο από τρίτες χώρες ή περιοχές που απαριθμούνται στο Παράρτημα IΙ (Αλβανία, Κροατία, Σκόπια, Σερβία, Ρωσσία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ κ.ά). Οι βασίλισσες αποστέλλονται σε κλουβάκια με <20 μέλισσες. Συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό (Καν. 1044/2013) στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται: α) Οι βασίλισσες προέρχονται από περιοχή όπου η ΑΣΓ, το μικρό σκαθάρι και τα ακάρεα Tropilaelaps είναι υποχρεωτικής δήλωσης. β) Ότι οι μέλισσες προέρχονται από μελισσοκομείο το οποίο επιβλέπεται από αρμόδια αρχή. γ) Ότι οι μέλισσες προέρχονται από περιοχή που δεν υπάρχουν κρούσματα ΑΣΓ δ) Όπου υπήρχε κρούσμα ΑΣΓ, η αρμόδια αρχή έλεγξε όλα τα μελίσσια σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα. ε) Οι βασίλισσες προέρχονται από μελίσσια από τα οποία οι κηρήθρες τους τις τελευταίες 30 ημέρες δεν είχαν προσβολή από ΑΣΓ στ) Σε ακτίνα τουλάχιστο 100 χιλιομέτρων δεν υπάρχουν προσβολές μικρού σκαθαριού ή του Tropilaelaps sppζ) Οι μέλισσες προέρχονται από κυψέλες που ελέγχθηκαν αμέσως πριν από την αποστολή τους και δεν παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα ασθενειών των μελισσών η) Έγιναν ενδελεχείς εξετάσεις για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι μέλισσες και τα μέσα συσκευασίας δεν περιέχουν τα μικρά σκαθάρια ή άλλα παράσιτα που προσβάλλουν τις μέλισσες.-Οι αποστολές βασιλισσών πρέπει να μεταφέρονται άμεσα στον καθορισμένο τόπο τελικού προορισμού (χωρίς ενδιάμεσο προορισμό). Τα κλουβάκια εισαγωγής πρέπει να αντικατασταθούν από νέα πριν εισαχθούν στα μελίσσια. Τα μελίσσια στα οποία θα εισαχθούν οι βασίλισσες τίθενται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής. -Τα κλουβάκια, οι συνοδοί και το λοιπό υλικό που συνοδεύει τις βασίλισσες από την τρίτη χώρα καταγωγής αποστέλλονται στο εργαστήριο αναφοράς (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας) για να ελεγχθεί η παρουσία μικρού κανθάρου κυψελών καθώς επίσης και ενδείξεων ακάρεων .
7. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
1. ΚΥΑ 135/2018 (ΦΕΚ 3416/10-8-2018).Προσθήκη στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, άρθρου 87α, τα ποιοτικά κριτήρια του Βασιλικού πολτού και τις προϋποθέσεις κυκλοφορίας . Επισήμανση σύμφωνα με τον Καν. 1169/11. Υγρασία 60-70%, D-HDA 1-6%, φρουκτόζη 2-9%, γλυκόζη 2-9%, σουκρόζη <6%, ολικά ζάχαρα 7-16%.
2. ΑΧΣ 135/2018/ 30/0031000/000/3321/7-9-2018. – Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.). Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 87α «Βασιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
 
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΙ. Designed by John Tsipas